Pokolenie Y i rynek pracy
Czy dla młodych ludzi rynek pracy jest dostatecznie satysfakcjonujący? Czego oczekują od swojego etatu? Praca po studiach – jaką wybrać?
Read more
300 Views0
Jak stawiać sobie cele?
Cele – jak je ustalać, żeby być bardziej skutecznym?

W prosty sposób tzw. metodą SMART ?Ustalając nasz cel musimy pamiętać by był on:  Specific – konkretny  Measurable – mierzalny  Achivable – osiągalny  Relevant – istotny  Time-bonus – określony w czasie. Wersja rozszerzona mówi o tym, żeby był jeszcze  Exciting – ekscytujący i ✅ Recorded- zapisany. 

Plik audio
210 Views0